2018. már 07.

Heinrich Böll - egy német író magyar tüzértiszti köpenyben

írta: RAnna
Heinrich Böll - egy német író magyar tüzértiszti köpenyben

2018. május hatodikáig látogatható a Petőfi Irodalmi Múzeum Heinrich Böll írói munkásságát bemutató kamarakiállítása. Bernáth Árpád professor emeritus, az MTA doktora, a kiállítás kurátoraként vezette végig az érdeklődőket a múzeum szokásos szerdai hosszú nyitvatartása során szervezett programon. Az irodalomtörténész, germanista és filológus professzor nem csupán munkássága során találkozott Böll műveivel, de személyesen is ismerte az írót. 

A német irodalom meghatározó alakja Theodor Heinrich Böll néven látta meg a napvilágot, 1917-ben, Kölnben. Könyvkereskedő tanoncként dolgozott egy bonni antikváriumban, de ezt a munkát az írás kedvéért abbahagyta. A kölni egyetemen német irodalmat, klasszika-filológiát és filozófiát is hallgatott, azonban az első félév elvégzése után katonai behívót kapott. 1939 és 1945 között katonai szolgálatot teljesített, ennek során egy hosszabb időt Magyarországon is tartózkodott. Később íróként is járt hazánkban az írók, költők, esszéisták és prózaírók nemzetközi szervezetének, a PEN-nek az elnökeként, és az 1956-os események kapcsán is írt rólunk.

A kiállítás koncepciója az olvasóközönség figyelmének felhívása, érdeklődésének felkeltése Heinrich Böll munkái iránt. A szervezők szeretnék a hiányosságokat pótolni, javítani. Ez leginkább a fordítások kapcsán merül fel. A professzor elmondása szerint  a fordítások sajnos nem mindig a legjobban sikerültek. Ennek kapcsán Vas István költőt, műfordítót idézte, aki úgy vélekedett, hogy Böll csak akkor igazán élvezhető az olvasó számára, ha nagyon jó fordítója van. Kiemelt célja a kiállításnak, hogy bemutassa az író Magyarországgal való kapcsolatát, és ennek érdekében három regény köré csoportosul a tárlat.

Az Ádám, hol voltál?  című regénye a háború ideje alatti, magyarországi élményeken alapszik. 1944-ben a nyugati frontról vezényelték át Romániába a csapatát az olajmezők védelmére. Ekkor megsebesült, először Sepsiszentgyörgyre szállították, majd Debrecenben és végül Szentesen is tartózkodott. Húsz évvel a háború után, ebben a regényében írta meg, hogy mi történt vele.

A bohóc nézetei című műve Bonnban játszódik. Bernáth Árpád szerint tévesen értelmezik a gazdasági csoda városának kritikájaként. Valójában a művész értékekhez való viszonyáról szól ez a könyv. 

A harmadik, Magyarországhoz kapcsolódó könyve a Csoportkép hölggyel, ennek a kefelenyomatait hozta magával Magyarországra.

A kiállítás érdekessége, hogy bemutat néhányat azok közül a rajzok közül, melyeket a regényei írása közben készített. Némelyik képen a regény ritmusát próbálja érzékeltetni, másokon a történetet vázolja fel. Olyan rajzot is láthatunk, amellyel a regény struktúráját érzékelteti, például az Egy szolgálati út vége című regényének különböző részeit egy repülő rakéta formába írta bele.  

Külön vitrinben láthatjuk összegyűjtve magyarra fordított műveit. A kritikai kiadásban időrendben jelentették meg az írásokat, ez újabb értelmezési lehetőségét adta a Böll-i irodalmi hagyatéknak. Műveiben hétköznapi és szakrális szoros összefüggésben állnak egymással. Erőteljes szatírikus hajlam jellemzi, erről így vélekedett: " A komikum lényege abban rejlik, hogy olyasmit adunk elő az embereknek absztrakt formában, ami a saját valóságunkból származik, nem idegenből."

Köln városát különösen szerette, miután megnősült, feleségével itt telepedtek le. Kijelenthető, hogy a város Böll írásai által vált irodalmilag is fontos helyszínné. Nagyméretű fényképen láthatjuk a lebombázott várost, melynek centrumában még ilyen körülmények között is tekintélyt parancsolóan áll a dóm. Böll kedvenc templomait lebombázva találta, amikor a háború után visszatért a városba. Rendkívül erős hittel rendelkezett, élete és munkássága során is ebből táplálkozott.

Németország kettészakadása után a PEN révén próbált a keletnémet írókkal hangot találni. Művei nem jelenhettek meg Kelet-Németországban. Az ottani diplomácia mindent elkövetett, hogy más szocialista országban se adják ki a könyveit.

A kiállításra látogatók egy amatőr filmen is láthatják a szerzőt, melyet Görgey Gábor készített. 

A Nobel díjat 1972-ben kapta meg, az erről szóló tanúsítvány is látható a kiállításon. A díjat a Csoportkép hölggyel című regényért kapta, a következő indokolással: " Korát széles perspektívában ábrázoló, nagy, jellemző erejű írásaiért, melyekkel a német irodalom megújításához járult hozzá."

Pillanatokat gyűjtök - vallotta ő maga az írásairól, melyek rendkívül meghatározóak a német és a magyar olvasóközönség számára egyaránt. A kiállítás megtekintése után a látogatók minden bizonnyal kedvet kapnak regényei elolvasására vagy akár arra is, hogy újra kézbe vegyék azokat.

boll.png(A kép forrása: https://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-lesung/boell-gefangen-in-paris-100.html)

 

 

Szólj hozzá

Irodalom Petőfi Irodalmi Múzeum Köln Képzőművészet Vas István Görgey Gábor Heinrich Böll Ádám hol voltál? A bohóc nézetei Csoportkép hölggyel Bernáth Árpád