2018. jan 25.

Isteni színjáték - XXI. századi szemmel

írta: RAnna
Isteni színjáték - XXI. századi szemmel

kalandozás az Alvilágban Nádasdy Ádám fordításában

Az évtizedek, évszázadok előrehaladtával természetes, hogy szükségessé válik a nagy klasszikus irodalmi művek újrafordítása. Indokolja ezt a nyelv folyamatos változása, alakulása is. Egyre erősebben jelentkezik az irodalomkedvelőkben az az igény, hogy a minden nappal távolodó régi idők klasszikusai olyan nyelvezetben legyenek olvashatóak, mely a mai modern kor számára is érthető és értelmezhető.

Ezt a célt szolgálja Nádasdy Ádám műfordító gigászi vállalkozása, Dante Isteni színjátékának újrafordítása. A könyv 2016-ban, a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg. Nádasdy Ádám előtt Babits Mihály interpretációja volt a legismertebb.

Az újonnan elkészült fordítás segítségével az 1300-as években készült művet egészen közel érezheti magához az olvasó. A Pokolban tett látogatás során a műfordító szinte kézenfogva vezet minket nem csupán közérthető, a mai nyelvhasználatnak megfelelő szövegével, de azzal a rendkívül gazdag jegyzetelési technikával is, melyet következetesen alkalmaz az egész művön keresztül. A lábjegyzetek olvasása külön szellemi élményt jelent, és a kultúrtörténeti ismeretek gazdag tárházát tárja fel azok előtt, akik kezükbe veszik a könyvet. Ezek segítségével szinte sorról sorra bontakoznak ki előttünk azok a korabeli ismeretek, elképzelések, melyek Dante műve mögött állnak.

Rendkívül igényes műfordítói munkáról árulkodik a szöveget kísérő rengeteg táblázat, rajz, ábrázolás, mely arra hivatott, hogy vizuálisan is láthassuk illetve rendszerezhessük a magunk számára az Alvilágról leírtakat. Ide mindig visszatérhetünk útmutatásért, ha elbizonytalanodnánk a Pokol bugyrainak meglehetősen bonyolult rendszerében. 

Az első ránézésre kicsit ijesztőnek tűnő, kisméretű, de közel 800 oldal terjedelmű munka könnyen olvasható. Időnként szinte csak a szereplők elnevezései és a leírt események emlékeztetnek minket arra, mennyire messze is járunk az időben. A műfordítót dicséri, hogy az időtávolság sikeres áthidalásával a XXI. század emberéhez ennyire közel tudja hozni az eseményeket. Ezért izgatottan várjuk, mi vár a szereplőkre a következő szinten, kikkel találkoznak és milyen körülmények között. Tesszük ezt azért is, mert a különböző bugyrok, "emeletek" leírása is különösen érzékletes.

Az újraolvasást mindenképp ajánlom azoknak, akik már ismerik a művet, de régebben olvasták, mert bizonyosan sok új felfedeznivalót találnak benne. A könyv további nagy előnye, hogy a fiatal korosztálynak is bátran a kezébe adható, mert számukra is jól emészthető, izgalmas olvasmányt ajánlunk, ha felhívjuk rá a figyelmüket.

Ne féljünk Nádasdy Ádámmal leszállni az Alvilágba, mert nála jobb vezetőt aligha találhatnánk kalandos utazásunkhoz. 

isteni_szinjatek.jpg

 

 

Szólj hozzá

Irodalom Dante Nádasdy Ádám Isteni színjáték